Jak uzyskać Kartę


 Krośnieńską Kartę Miejską na okaziciela można zakupić bezpośrednio w siedzibie MKS przy ul. Fredry 1A.

Aby uzyskać imienną kartę miejską, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie karty i złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPGK Krosno przy ul. Fredry 12.

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty miejskiej nie będzie rozpatrywany.


Dokumenty wymagane do wydania imiennej karty miejskiej:

  • wypełniony wniosek,
  • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm),
  • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość,
  • dokumentu potwierdzającego ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych, bądź bezpłatnych - np. legitymacja emeryta-rencisty, legitymacja szkolna / studencka.

 


Koszt wydania Krośnieńskiej Karty Miejskiej

Pierwszy egzemplarz karty miejskiej imiennej wydawany jest bezpłatnie, a w przypadku jej uszkodzenia lub zgubienia koszt duplikatu wynosi 15,00 zł.
Za wydanie e-karty na okaziciela pobierana jest opłata w wysokości 15,00 zł.