Bilety

MKS Krosno stosuje ceny biletów i zakres ulg i zwolnień w opłatach za przejazd na podstawie Uchwał Rady Miasta Krosna: Nr III/84/2018 z dnia 28.12.2018 r., Nr XIII/400/2019 z dnia 30.10.2019 r., Nr XIV/454/2019 z dnia 29.11.2019 r. i Nr XXIV/684/2020 z dnia 27.07.2020 r. z datą obowiązywania od 1 września 2020 r.

UWAGA: Na podstawie zapisów przedmiotowej Uchwały, MKS Krosno stosuje w niektórych przypadkach niższe ceny biletów.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Bilet ulgowy upoważnia do przejazdu wyłącznie pasażera uprawnionego do korzystania z ulg.
 • Zabrania się łączenia biletów z udziałem biletów ulgowych.
 • Krośnieńska Karta Miejska (KKM) to karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych: jednorazowych (elektroniczna portmonetka), miesięcznych oraz bezpłatnych. Zasady wydawania i użytkowania biletu w formie KKM są określone w "Regulaminie KKM".
 • Bilet miesięczny obowiązują we wszystkie dni miesiąca na nieokreśloną ilość przejazdów. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdów w komunikacji dziennej prowadzonej w godz. od 5:00 do 23:00. Bilet miesięczny ze strefy podmiejskiej uprawnia do przejazdów po całym obszarze Krosna.
 • Bilet dzienny, dostępny w całej sieci jest ważny w danym dniu kalendarzowym od chwili skasowania w godz. od 5:00 do 23:00.
 • Bilet przesiadkowy dostępny w całej sieci jest ważny przez 1,5 godz. od rozpoczęcia kursu, na którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do godz. 23:00.
 • Uprawnienie do ulgi w opłacie za przejazd na podstawie biletu dziennego oraz przesiadkowego przysługuje w jednakowej wysokości wszystkim uprawnionym do ulgi na danym obszarze.
 • Za przejazd liniami komunikacji nocnej prowadzonej w godz. od 23:00 danego dnia do 05:00 dnia następnego obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe w takich samych cenach, jak na liniach dziennych.
 • Bilety weekendowe uprawniają do przejazdów na terenie miasta Krosna od godz. 17:00 w piątek do godz. 23:00 w niedziele w komunikacji dziennej i nocnej.

OPŁACIE ZA PRZEWÓZ NIE PODLEGAJĄ:

 • wózki dziecięce i inwalidzkie,  
 • bagaże,
 • ptaki i małe zwierzęta domowe trzymane na ręku oraz psy na smyczy

Komunikaty

Brak aktualności do wyświetlenia

Sonda

Brak ankiet
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 1A
Centrala FAX: 13 436-84-47
Sekretariat: 13 474-81-54
Dyspozytor: 13 436-86-94
poczta@mks.ekrosno.pl