Użytkowanie Karty


Na Krośnieńskiej Karcie Miejskiej można równocześnie zapisać maksymalnie 2 różne kontrakty. Karta może być nośnikiem:

 • biletu okresowego (lub bezpłatnego),
 • elektronicznej portmonetki, na której są środki do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami MKS.

Karta może być zapisana jako bilet: normalny, ulgowy lub bezpłatny. Zaletą biletów zapisywanych na karcie spersonalizowanej  jest to, że w przypadku przysługującego prawa do ulgi przy okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki na etapie personalizacji karty, ulga zostaje zapisana na karcie, a pasażer nie jest zobowiązany do przedstawiania poświadczeń do ulgowych przejazdów podczas kontroli.


Doładowanie Krośnieńskiej Karty Miejskiej

Zakup biletów miesięcznych lub zasilenie Elektronicznej Portmonetki jest możliwe u kierowców w autobusach MKS, a także w punktach doładowań na terenie miasta:

 • Kasa MPGK, ul. Fredry 1,
 • Kasa Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2.

oraz przez internet za pomocą serwisu EBILET  (ebilet.mks-krosno.pl)

Doładowanie przez internet -  serwis EBILET

Aby doładować KKM przez Internet, należy:

 1. Zalogować się na swoje konto podając numer podsiadanej karty oraz hasło nadane podczas rejestracji karty
 2. Przejść do zakładki: Doładowanie karty
 3. Wybrać rodzaj biletu (bilet terminowy lub elektroniczna portmonetka)
 4. W kolejnych krokach wybrać parametry doładowania / biletu:
  • bilet okresowy:
   • bilet normalny / ulgowy
   • rodzaj trasy (sieciowy lub liniowy)
   • początek ważności (miesiąc kalendarzowy)
  • elektroniczna portmonetka:
   • kwota doładowania (w przedziale od 10,00 zł do 200,00 zł)
 5. Opłacić należność za sprzedaż biletu terminowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki.

W celu zakończenia operacji, po opłaceniu biletu/doładowania, należy przenieść dane transakcji na kartę:

 • w pojeździe za pośrednictwem kasownika - na kasowniku należy dwukrotnie nacisnąć przycisk 3 oraz niezwłocznie umieścić kartę w specjalnej kieszeni kasownika

UWAGA: Obecnie proces przeniesienia danych transakcji internetowej na kartę jest możliwy w wybranych autobusach o numerach garażowych:

211, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 i 249


Kasowanie Krośnieńskiej Karty Miejskiej

Rejestrowanie przejazdu następuje poprzez zbliżenie karty do kasownika po wejściu do autobusu, które zostaje potwierdzone komunikatem: Zarejestrowano wraz z wyświetleniem daty, do kiedy bilet jest ważny i pojedynczym krótkim sygnałem dźwiękowy. Rejestrowanie przejazdu jest obowiązkowe zarówno dla pasażerów korzystających z biletów miesięcznych, jak i kart uprawniających do przejazdów bezpłatnych.

W przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki na wyświetlaczu kasownika pojawi się komunikat: Zarejestrowano oraz ilość pozostałych środków do wykorzystania. Bilet został skasowany.

Zwielokrotniony sygnał dźwiękowy oznacza, że karta jest nieważna lub uszkodzona. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Bilet okresowy nieważny. Należy wtedy niezwłocznie zakupić bilet jednorazowy u kierującego pojazdem. Jeżeli masz pewność, że posiadasz ważny bilet, a nie możesz skasować karty lub odczytasz inny komunikat niż "ZAREJESTROWANO", zgłoś ten fakt u kierującego pojazdem.

Ewentualne reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania karty można składać w siedzibie MKS  w Krośnie przy ul. Fredry 1A.


Sprawdzanie ważności biletu elektronicznego

 1. W zależności od typu kasownika Naciśnij na nim przycisk oznaczony: S lub 3.
 2. Po zwolnieniu przycisku zbliż kartę do miejsca wskazanego na kasowniku.
 3. Na wyświetlaczu kasownika elektronicznego zobaczysz datę, do kiedy bilet jest ważny lub w przypadku elektronicznej portmonetki pozostała kwota do wykorzystania.

UWAGA: Karty, na których jest zapisany bilet ulgowy, bądź bezpłatny z określonym terminem ważności uprawnienia do przysługującej ulgi wymagają uaktualnienia (przedłużenia ważności uprawnienia).

Np. w przypadku uczniów uprawnienie do ulgi jest zapisywane na karcie zgodnie z ważnością legitymacji szkolnej. Tak więc raz w roku należy przedłożyć w siedzibie Spółki MKS kartę i ważną legitymację na kolejny rok szkolny. W przypadku nie dopełnienia tej formalności po przekroczeniu daty ważności uprawnienia do ulgi zapisanej na karcie, dalszy zakup biletów będzie niemożliwy.

Komunikaty

 • 10 grudnia 2018

  Po długich zapowiedziach nareszcie przyszedł moment, kiedy autobusy MKS Krosno pojawią się na drogach Gminy Wojaszówka. W najbliższy poniedziałek tj. 17 grudnia 2018 r. zostaną uruchomione 2 nowe linie: 3 i 23 oraz 1 zmodyfikowana linia 5.

Sonda

Brak ankiet
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Fredry 1A
Centrala FAX: 13 436-84-47
Sekretariat: 13 474-81-54
Dyspozytor: 13 436-86-94
poczta@mks.ekrosno.pl