Zakup biletów - karta bankowa

ZAKUP BILETU KARTĄ BANKOWĄ W KASOWNIKU KRG-11 W AUTOBUSACH SOLARIS URBINO 9LE ELECTRIC

Kasowniki w pojazdach komunikacji miejskiej sprzedają bilety jednorazowe i czasowe wyłącznie w formie elektronicznej (bez wydruku), które można opłacić zbliżeniową kartą płatniczą lub telefonem obsługującym technologię NFC (bez podawanie PIN).

Kasownik w bieżącej realizacji działa domyślnie w trybie MTT, czyli rejestruje przyłożenia karty bankowej ale nie obciąża natychmiast konta pasażera. Przyłożenia rejestrowane są w systemie, który na koniec dnia oblicza całkowitą kwotę pobrania i dopiero wówczas wykonuje obciążenie konta.

1.  Procedura zakupu biletu

W menu z biletami dla karty bankowej wybieramy interesujące nas bilety i klikamy „Zapłać”. Na następnym ekranie postępujemy zgodnie z poleceniami terminala.

Po przyłożeniu karty bankowej, pola obrazujące diody terminala bankowego zaświecą po kolei, a na ekranie pojawią się informacje dotyczące stanu realizacji transakcji.

 

Fig 9 i 10 www.jpg [82.43 KB]

 

Fig 11 i 12 www.jpg [56.29 KB]

2.  Wynik transakcji

 

Fig 13 i 14 www.jpg [42.34 KB]

3.  Możliwe komunikaty dla karty bankowej:

  • Przetwarzanie… - terminal przetwarza transakcję lub wykonuje rozliczenie
  • Oczekiwanie na dane karty płatniczej – należy przyłożyć kartę bankową lub telefon do pola czytnika
  • Transakcja zrealizowana pomyślnie – potwierdzenie wykonania transakcji
  • Transakcja odrzucona – wystąpił problem w trakcie realizacji transakcji
  • Proszę czekać na gotowość urządzenia – oznacza to, że trwa próba nawiązania połączenia ze zintegrowanym terminalem bankowym, lub wykonuje on w tej chwili operację rozliczenia dnia.
  • Skasowanie niemożliwe, kasownik zablokowany – komunikat wyświetlany w momencie, kiedy kasownik został zablokowany np. w trakcie kontroli biletów, a pasażer próbuje skasować bilet.

4.  Istotne informacje o zakupie i kontroli biletów

  • Kasownik nie drukuje biletu, ani potwierdzenia. Dokonanie transakcji sygnalizowane jest na ekranie. Potwierdzeniem zapłaty za bilet na potrzeby rozliczeń np. z pracodawcą czy urzędem jest wyciąg z konta bankowego.  Kasowniki w pojazdach komunikacji miejskiej sprzedają bilety wyłącznie w formie elektronicznej. Bilety kupione w ten sposób są zapisywane w systemie centralnym, a nie na zbliżeniowej karcie płatniczej. Zbliżeniowa karta płatnicza służy wyłącznie jako identyfikator transakcji. W momencie realizacji płatności zbliżeniowej za bilet system generuje dla danej transakcji tzw. token tj. ciąg cyfr identyfikujących ją w systemie, który jest zapisywany w systemie centralnym, a nie na karcie. Na tej podstawie możliwa jest weryfikacja przez kontrolera,
  • W przypadku kontroli biletów należy przyłożyć swoją zbliżeniową kartę płatniczą, bądź smartfon do czytnika kontrolerskiego. Przyłożenie do czytnika bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio dokonany był zakup biletu w Kasowniku Biletowym jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w Systemie Centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do Kasownika Biletowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w Systemie Centralnym. Kontroler otrzymuje z Systemu Centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej,
  • Procedura kontroli biletowej w przypadku zakupienia biletu zbliżeniową kartą płatniczą w kasowniku na pokładzie pojazdu przewiduje jedynie zbliżenie karty do czytnika kontrolerskiego przez pasażera. Nie ma zatem potrzeby oddawania karty kontrolerowi, tak jak nie jest niezbędnym przekazanie jej kasjerowi przy płaceniu zbliżeniowo w terminalu sklepowym. Telefony obsługujące funkcję NFC emulują zbliżeniową kartę płatniczą. W przypadku płatności w tej formie, kontrola biletowa nie różni się od tej dotyczącej biletów zakupionych kartami zbliżeniowymi. Procedura zatem przewiduje przyłożenie telefonu do czytnika kontrolerskiego, który pokaże informację, czy przypisany bilet jest ważny i stanowi uprawnienie do przejazdu,
  • Wszystkie transakcje zakupu biletów kartami zbliżeniowymi w kasownikach będą widoczne w wyciągach bankowych, które stanowią ich potwierdzenie. Brak obowiązku gromadzenia fizycznych biletów, które łatwo zagubić i możliwość używania elektronicznych zestawień transakcji do rozliczania kosztów dojazdu z pracodawcą stanowi kolejną zaletę systemu. Zakup biletu za pomocą karty zbliżeniowej w kasowniku jest równoznaczny z jego skasowaniem, czyli wykorzystaniem o danym czasie. Wyciąg z karty płatniczej będzie zatem wystarczającym dowodem odbycia przejazdu.