Opis kasowników

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASOWNIKÓW ZAINSTALOWANYCH W AUTOBUSACH SOLARIS URBINO 9LE ELECTRIC

1. INTERFEJS KASOWNIKA

Kasownik w trybie spoczynkowym prezentuje na ekranie możliwe do wybrania funkcje, w tym wybór taryfy kasowania, sprawdzenie, doładowanie karty, a dla KRG-11 (kasownik w kolorze żółtym zainstalowany w środkowej części autobusu) dodatkowo zakup biletu kartą bankową.Dodatkowo prezentowana jest aktualna godzina i data jak również informacja o aktualnym przystanku wejściowym i wyjściowym oraz ich strefie.

Fig 1 i 2 www.jpg [88.41 KB]

Kasowniki 8 i 11.jpg [21.17 KB]

 

 

2. UŻYCIE KARTY MIEJSKIEJ

2.1  Skasowanie biletu z elektronicznej portmonetki:

Ponieważ system biletowy jest typu check-in, check-out, możliwe jest odzyskanie części środków za przejazd przy wysiadaniu na przystankach wcześniejszych niż przystanek końcowy kursu. W tym celu należy więc zakupić bilet z EP przy wsiadaniu do pojazdu, ale również wyrejestrować się przykładając jeszcze raz kartę do kasownika przy wysiadaniu.

2.1.1  Kasowanie wejściowe biletu

W celu użycia karty miejskiej zawierającej elektroniczną portmonetkę (skasowania biletu normalnego lub ulgowego), należy nacisnąć przycisk z interesującym biletem widocznym na ekranie spoczynkowym kasownika i przyłożyć kartę.

UWAGA:

Wybór rodzaju biletu (normalny lub ulgowy) jest wymagany wyłącznie w przypadku, gdy chcemy skasować bilet np. za współpasażera, natomiast właściciel karty kasując bilet dla siebie ze względu na to, że na karcie pasażerskiej zapisana jest informacja o domyślnej taryfie kasowania (bilet normalny lub ulgowych), umożliwia to skasowanie biletu poprzez proste przyłożenie karty z elektroniczną portmonetką (EP) do kasownika, bez konieczności wyboru biletu na interfejsie graficznym.

 

Fig 3 www.jpg [13.33 KB]

2.1.2  Kasowanie wyjściowe biletu

W celu uzyskania zwrotu, należy przed wyjściem z pojazdu przyłożyć kartę miejską do kasownika, bez wybierania jakiejkolwiek funkcji. Kasownik przeliczy i zwróci na kartę odpowiednią kwotę.

 

Fig 4 www.jpg [13.91 KB]

 

2.2  Sprawdzanie stanu karty miejskiej:

W dowolnym momencie możliwe jest sprawdzenie stanu zawartości karty miejskiej, oraz ilości skasowanych na bieżącym kursie biletów – służy do tego celu przycisk „Sprawdzenie”, po którego naciśnięciu należy przyłożyć kartę do czytnika. Na jednym ekranie w dwóch polach jest jednocześnie wyświetlany stan biletu okresowego jak i portmonetki.

 

Fig 5 i 6 www.jpg [57.63 KB]

2.3  Obsługa biletów okresowych (miesięcznych) lub uprawniających do przejazdów bezpłatnych

Posiadając ważny bilet okresowy (miesięczny) lub uprawniający do przejazdów bezpłatnych na karcie miejskiej, pasażer powinien zarejestrować go w kasowniku wsiadając do pojazdu. W tym celu, należy przyłożyć kartę do kasownika bez wybierania dodatkowych funkcji.

 

Fig 7 i 8 www.jpg [35.71 KB]

2.4  Doładowanie karty miejskiej

W celu doładowania karty miejskiej wcześniej zakupionym produktem za pośrednictwem strony internetowej ebilet.mks-krosno.pl, należy z interfejsu kasownika wybrać przycisk „Doładowanie” i wsunąć kartę do szczeliny z przodu kasownika.

Kasownik sprawdzi wówczas, czy sterownik posiada jakieś transakcje do zapisania na karcie, po czym wykona operację doładowania, lub poinformuje pasażera o braku takich transakcji.

 

Fig www.jpg [22.80 KB]

3. MOŻLIWE KOMUNIKATY DLA KARTY MIEJSKIEJ

3.1  Ogólne dla kart:

 • Karta nieaktywna – rodzaj karty poza obsługiwanym zakresem
 • Karta nieważna – data ważności karty upłynęła
 • Karta zablokowana – karta została wcześniej zablokowana przez kasownik lub urządzenie kontrolerskie
 • Karta na czarnej liście – karta znajduje się na liście kart do zablokowania. Kasownik natychmiast podejmie próbę jej zablokowania
 • Brak biletów – karta pasażera nie ma zapisanych biletów okresowych i elektronicznej portmonetki
 • Karta kontrolera – przyłożono kartę kontrolera, na którą kasownik przeniósł informacje kursowe
 • Nieznany rodzaj karty – karta nieobsługiwanego typu

3.2  Specyficzne dla karty pasażera:

 • Sprawdź operację – należy sprawdzić (funkcją „Sprawdzenie”), czy operacja zapisu na kartę powiodła się
 • Jazda bez wybranego kursu – próba kasowania podczas gdy kurs nie został wybrany w sterowniku

3.2.1  Dla funkcji zapisu biletu:

 • Przeniesiono transakcję(e) – informacja o poprawnie przeprowadzonym doładowaniu internetowym
 • Błąd podczas przenoszenia transakcji – wystąpił problem przy zapisie transakcji na kartę
 • Brak transakcji – nie udało się pobrać transakcji dla karty ze sterownika
 • Brak transakcji dla karty – sterownik odpowiedział, ale nie ma danych dla bieżącej karty
 • Błąd podczas przesyłania transakcji – niezgodność w odebranych danych transakcji
 • Brak karty – pasażer nie umieścił karty w kieszeni doładowującej
 • Spróbuj ponownie za chwilę – sterownik przetwarza transakcję na innym kasowniku
 • Brak niezrealizowanych transakcji – sterownik posiada transakcje dla bieżącej karty, ale zostały one już na nią wcześniej zapisane

3.2.2  Dla funkcji skasowania lub zwrotu:

 • Brak elektronicznej portmonetki – próba zakupu biletu z EP przy jej braku
 • Nieobsługiwana elektroniczna portmonetka – EP wyłączona na karcie
 • Nieważna elektroniczna portmonetka – Zakończyła się ważność EP
 • Brak możliwości dokasowania. Inny rodzaj biletu – próba dokasowania biletu z EP na innym przystanku niż pierwsze skasowanie lub inny typ biletu.
 • Brak środków w elektronicznej portmonetce – brak środków na zakup wybranego biletu
 • Nieważny bilet okresowy – upłynęła data ważności biletu okresowego