Cennik biletów

CENNIK BILETÓW NA TERENIE MIASTA KROSNA:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1 Jednorazowy
2,40 zł 1,20 zł 0,70 zł
2 Dzienny 5,50 zł 3,30 zł -
3 Przesiadkowy 3,50 zł 1,75 zł -
4 Weekendowy na wszystkie linie 9,00 zł 6,00 zł -
5 Miesięczny na wszystkie linie 64,00 zł 38,00 zł 18,00 zł
6 Miesięczny na wszystkie linie na okaziciela 82,00 zł - -
7 Miesięczny za przewóz jednego dziecka dojeżdżającego do przedszkola lub szkoły podstawowej najbliższej miejsca zamieszkania            - - 19,00 zł

 

 CENNIK BILETÓW Z KROSNA DO STREF PODMIEJSKICH ORAZ W STREFACH PODMIEJSKICH:

Lp Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Ulgowy samorządowy
1

W granicach jednej strefy podmiejskiej:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 • 2,20 zł
 • 54,00 zł

 

 •  1,20 zł
 • 27,00 zł

 

 • 0,65 zł
 • 15,40 zł
2

Z Krosna do pierwszej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie jednej granicy stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,00 zł
 • 80,00 zł

 

 

 •  1,50 zł
 • 40,00 zł

 

 

 • 0,80 zł
 • 18,70 zł
3

Z Krosna do drugiej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie dwóch granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,00 zł
 • 84,00 zł

 

 

 • 1,50 zł
 • 42,00 zł

 

 

 • 0,80 zł
 • 19,80 zł
4

Z Krosna do trzeciej strefy podmiejskiej i odwrotnie lub przekroczenie trzech granic stref:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,00 zł
 • 86,00 zł

 

 

 • 1,50 zł
 • 43,00 zł

 

 

 • 0,80 zł
 • 20,90 zł
5

Z Krosna do czwartej strefy podmiejskiej i odwrotnie:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 

 • 3,00 zł
 • 89,00 zł

 

 

 • 1,50 zł
 • 44,50 zł

 

 

 • 0,80 zł
 • 22,00 zł
6 Dzienny na całą sieć  5,50 zł
-
3,30 zł
7 Miesięczny na całą sieć 105,00 zł
52,50 zł
-
8 Miesięczny na całą sieć na okaziciela  115,00 zł
   
9

Za przewóz jednego dziecka do szkoły podstawowej lub przedszkola w obrębie tej samej miejscowości:

 • jednorazowy
 • miesięczny

 

 -

-

 

 -

-

 

1,40 zł

20,00 zł

10 Przesiadkowy do i ze strefy podmiejskiej – stanowi sumę ceny biletu strefowego i dopłaty  1,00 zł
-
0,60 zł