„Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”

31 sierpnia 2018
W ramach realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w partnerstwie z gminami: Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” doposażono część eksploatowanego obecnie przez MKS Krosno taboru autobusowego między innymi w nowoczesne urządzenia informacji pasażerskiej, system monitoringu, bramki liczące pasażerów oraz kasowniki.

W sumie 22 pojazdy zostały doposażone w monitory prezentujące przebieg całej trasy danego kursu. Prezentują one między innymi informacje o numerze linii i jej kierunku docelowym, nazwy kolejnych przystanków na trasie danego kursu oraz inne komunikaty i informacje użytkowe, takie jak: zmiany w kursowaniu autobusów lub obchodzone w danym dniu imieniny. Poza informacjami wizualnymi dodatkowo wygłaszane są komunikaty głosowe.

Dodatkowo pasażerowie komunikacji miejskiej w Krośnie mogą korzystać z nowoczesnej aplikacji na urządzenia mobilne myBus online. Aplikacja została przygotowana z myślą o użytkownikach transportu miejskiego, zarówno tych, którzy podróżują codziennie jak i okazjonalnych pasażerów. Oprócz tradycyjnego rozkładu jazdy, czyli tzw. tabliczki przystankowej, aplikacja wyświetla informacje na temat najbliższych odjazdów.

Informacje gromadzone są na podstawie danych uzyskanych ze śledzenia autobusów miejskich przez system GPS. Dzięki temu uzyskujemy znacznie dokładniejszą zakładaną godzinę pojawienia się autobusu na wybranym przystanku, uwzględniającą nieprzewidziane opóźnienia, czy przyspieszenia kursów. Jest to obrazowanie rzeczywistej pozycji pojazdów miejskiej komunikacji, aktualizowanej na bieżąco, a nie jedynie wyświetlanie przyjętego rozkładu jazdy, co pozwala na wygodne zaplanowanie podróży.

 

myBus_1.jpg [384.45 KB]

myBus_2.jpg [482.39 KB]

myBus_3.jpg [397.33 KB]

 

W najbliższym czasie Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie wzbogaci się o 21 nowych autobusów (11 o napędzie hybrydowym, 8 zasilanych olejem napędowym oraz 2 minibusy). W mieście Krośnie i u Partnerów projektu przebudowana zostanie infrastruktura drogowa oraz przystankowa służąca obsłudze publicznego transportu zbiorowego. Gminy partnerskie planują również budowę i przebudowę parkingów park&ride oraz bike&ride. Szacowane koszty modernizacji transportu publicznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wynoszą 40 mln zł.

plakat.jpg [967.31 KB]

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


W ramach realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w partnerstwie z gminami: Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” doposażono część eksploatowanego obecnie przez MKS Krosno taboru autobusowego między innymi w nowoczesne urządzenia informacji pasażerskiej, system monitoringu, bramki liczące pasażerów oraz kasowniki.
wróc do listy aktualności